Proposal to split California into 3 states makes November ballot